Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

“Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳng Bài 2: Đầu “dân chủ giả cầy”, mình…bất hợp pháp

“Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳng
Bài 2: Đầu “dân chủ giả cầy”, mình…bất hợp pháp
Cố tình bóp méo, hiểu sai các quy định của Hiến pháp, pháp luật về tự do thông tin, tự do báo chí, những người khởi xướng và tham gia Hội nhà báo độc lập Việt Nam đang hoạt động bất hợp pháp. Từ những nguyên tắc, mục tiêu, đường hướng hoạt động do họ đề ra đến những hoạt động của họ gần đây đã và đang lún sâu vào những vũng lầy của sự sai trái.
Từ vi phạm pháp luật về lập hội
Là một chuyên gia nghiên cứu về nhân quyền PGS, TS Phạm Hữu Nghị (Viện Nhà nước và Pháp luật) cho rằng, các tổ chức xã hội dân sự dạng như Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã cố tình bóp méo, hiểu sai cả công ước quốc tế và Hiến pháp, pháp luật Việt Nam để biện minh cho hoạt động bất hợp pháp của họ.
Theo các tuyên bố của HNBĐLVN, họ là “tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh”. Ngay tuyên bố này đã thể hiện sự vi hiến vì Hiến pháp nước ta không hiến định đa nguyên chính trị. Cơ sở hoạt động của HNBĐLVN được họ viện dẫn khá hùng hồn, dựa trên “Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên có nghĩa vụ tuân thủ”; “các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam”.
Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy không?
PGS, TS Phạm Hữu Nghị cho rằng, ngay trong Công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự năm 1966, ở khoản 1, Điều 22 đã nêu rõ: “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình”. Song cũng ở khoản 2, Điều 22 đã chỉ ra: “Việc hành xử quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp, vì các nhu cầu cần thiết trong một xã hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý, hay những quyền tự do của người khác…”.
Điều 25, Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.  Như vậy, Hiến pháp ghi nhận quyền lập hội nhưng việc lập hội phải do pháp luật (bao gồm Hiến pháp, các luật, văn bản dưới luật) qui định. Quyền lập hội được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Không thể tuỳ tiện lập hội nếu việc lập hội đó phương hại đến lợi ích quốc gia, công cộng và những quyền tự do của người khác. Ở đây, với tôn chỉ, mục đích hoạt động có nhiều điểm trái pháp luật như đa nguyên chính trị; đòi huỷ bỏ một số điều trong Bộ Luật Hình sự, Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo và cộng tác viên.
 Lập hội là một quyền cơ bản của công dân. Quyền này được quy định lần đầu tiên ở Hiến pháp Việt Nam năm 1946 và cũng trong năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 52 về lập hội (15 Điều). Hiện nay, Quốc hội đang trong lộ trình xây dựng Luật về hội, dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 10 năm 2015. Để thực hiện quyền lập hội, hiện có hai Nghị định hướng dẫn là Nghị định số 45/2010/N Đ-CP, ngày 21-4-2010 quy định về việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13-4-2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định 45. Tại các nghị định này quy định rất rõ ràng về điều kiện thành lập hội. Nếu lập ở phạm vi một tỉnh, thành  phải được chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phê chuẩn và nếu hội hoạt động trên nhiều các tỉnh thành khác nhau thì phải do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê chuẩn. Quá trình thành lập phải có đăng ký, vận động song HNBĐLVN trên thực tế tuyên bố hoạt động mà không đăng ký, không được Bộ Nội vụ phê chuẩn thành lập, thể hiện sự coi thường pháp luật. Nó hoàn toàn không hề tuân thủ Công ước quốc tế và Hiến pháp, pháp luật như họ tự tuyên bố. Ông Phạm Văn Ba, Phó chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền cảu Chính phủ cũng cho rằng, việc lập hội phải “do pháp luật quy định” theo đúng Hiến pháp. Cho nên, những tổ chức như HNBĐLVN là bất hợp pháp.
Nghiên cứu các đạo luật về hội của nhiều nước trên thế giới, có thể thấy việc có những chế tài quản lý chặt chẽ vì lợi ích cộng đồng là vấn đề phổ biến ở nhiều quốc gia, không riêng Việt Nam. Luật về tổ chức phi chính phủ Nga 2006, Luật về hội của Mi-an-ma, Malaysia,  Luật Tổ chức xã hội của Indonesia đều có những điều kiện quản lý chặt chẽ các hội.
         …đến vi phạm Luật Báo chí và trái quy chuẩn của hội nghề nghiệp
Hoạt động của cái gọi là HNBĐLVN, theo lãnh đạo Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) còn vi phạm Luật Báo chí và nghị định về quản lý Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ thông tin điện tử. Hiện nay, tổ chức này đã và đang quản lý, phát tán hai web và facebook. Trong đó, trang web được họ xưng là báo điện tử, “cơ quan ngôn luận của hội NBĐLVN”.

Trước hết, có thể thấy rất rõ, cái gọi là tờ báo điện tử của HNBĐLVN đã vi phạm điều 1, Luật Báo chí. Điều này quy định rõ: “Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) ; là diễn đàn của nhân dân”. HNBĐLVN không phải là tổ chức hoạt động hợp pháp nên hoàn toàn không đủ tư cách pháp nhân để thành lập một tờ báo. Tại Điều 18 quy định: “Tổ chức muốn thành lập cơ quan báo chí phải có đủ các điều kiện sau đây: Có người đủ tiêu chuẩn để đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 của Luật này; xác định rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu, công suất, thời gian, tần số, phạm vi toả sóng và ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí; có trụ sở chính và có các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí”.  Điều 19 quy định:”Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cấp mới được hoạt động”.
            Như vậy, cái gọi là báo điện tử của HNBĐLVN là trang web hoạt động bất hợp pháp, không có giấy phép, không đăng ký xin phép ra báo điện tử, cần bị xử lý, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
            Về phía những người tự xưng “nhà báo”, “ban biên tập”, “tổng biên tập” của HNBĐLVN, theo pháp luật hiện hành, những danh xưng này cũng hoàn toàn bất hợp pháp. Điều 14 Luật Báo chí quy định: Nhà báo phải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định, đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được cấp thẻ nhà báo”. Ở đây, trong số 80 người được công bố là hội viên HNBĐLVN, không ai có đủ các tiêu chí được quy định tại điều 14 của Luật Báo chí. Hầu hết họ không được cấp thẻ nhà báo, không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghiệp vụ; trong đó có tới 17 người không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Thật nực cười khi họ đã tuỳ tiện mạo nhận là “nhà báo” dù nhiều người chưa hề có một tác phẩm báo chí đúng nghĩa, thậm chí nhiều người viết lách còn chưa sạch nước cản, sai chính tả, không biết gì về nghiệp vụ báo chí. Nực cười hơn trong một thông cáo, HNBĐLVN còn đưa ra tiêu chí kết nạp hội viên quá dễ dãi, tạp nham: “Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố…” mà không biết tác phẩm này công bố ở đâu, dựa theo tiêu chí nào hay chỉ là những bài viết linh tinh trên face book cá nhân cũng được coi là “tác phẩm” báo chí.
Những người tự xưng “nhà báo” ở đây đã tuỳ tiện lạm dụng danh từ này với một thái độ thiếu tôn trọng nghề nghiệp. Họ vỗ ngực là “hội nghề nghiệp” nhưng lại ngồi xổm lên các quy chuẩn nghiệp vụ của nghề nghiệp. Trong khi đó, theo thông lệ quốc tế, ở nhiều nước, không phải ai cũng có thể vỗ ngực tự xưng là nhà báo mà chỉ những người hoạt động báo chí thực sự mới được gọi là nhà báo, những người mới tốt nghiệp hoặc mới hành nghề báo chí chỉ có thể bắt đầu bằng công việc trợ lý phóng viên.  Anh Phạm Văn Thái, một du học sinh ở Úc cho biết: “Qua đây đã cho thấy là một tổ chức “lôm côm”, không giống ai. Ngay cả ở nhiều nước phát triển như ở Úc, được cấp chứng chỉ. Hiện nay Úc vẫn chưa công nhận blogger là nhà báo mà chỉ công nhận là những người cung cấp tin tức. Vậy mà ở những người thuộc HNBĐLVN ngộ nhận mình là nhà báo tuỳ tiện như vậy thì quả là vô lối”.
Với giao diện “tối tăm” và những nội dung cũng “tối” không kém, cái gọi là báo điện tử của HNBĐLVN còn vi phạm nghiêm trọng Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Điều 5 của Nghị định này đã quy định rõ các hành vi bị cấm, trong đó có việc: Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân…”.
Tìm hiểu một số nội dung trên trang web tự xưng là báo điện tử của HNBĐLVN, có thể thấy ngay có rất nhiều bài chứa nội dung chống lại Đảng, Nhà nước, phương hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân. Chẳng hạn như bài “Lựa chọn duy nhất của dân tộc Việt Nam”đã xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động, gây hận thù. Ngày 31-7 vừa qua, trong bài “Dấu hiệu về cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Việt Nam?”, Phạm Chí Dũng tiếp tục tung ra nhiều thông tin sai sự thật về các ngân hàng – một lĩnh vực nhạy cảm, có thể gây hoang mang, ảnh hưởng tới an ninh kinh tế và lợi ích của nhân dân.
         Nguy hiểm hơn, trong một bài đăng trên trang web của họ ngày 2-8 và nhiều bài viết của Phạm Chí Dũng gần đây về chuyến đi thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị đã đưa ra nhiều thông tin bịa đặt, phân tích suy diễn về các phe phái trong Bộ Chính trị, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cá nhân một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trên trang web này còn dẫn nguồn nhiều bài báo có nội dung chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam từ các báo nước ngoài như BBC, RFI, các blog cá nhân khác. Đây là hành vi bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm trong sử dụng trang thông tin điện tử.
Tại Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp duy nhất của những người làm báo Việt Nam, được pháp luật công nhận, hoạt động theo Hiến Pháp và pháp luật, không chấp nhận xu hướng tự do báo chí lệch lạc, vi phạm pháp luật, đi ngược lại Hiến pháp, nguyện vọng của nhân dân như Hội NBĐLVN. Chính vì vậy, ngày 6-7 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã có Công văn số 225 TB/ HNBVN đề nghị các cấp Hội thông báo tới các hội viên âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tổ chức bất hợp pháp này, rà soát lại đội ngũ của mình, kể cả những người làm báo đã nghỉ hưu, yêu cầu không tham gia, không cổ vũ cho cái gọi là Hội của các nhà báo độc lập.
         Trong bài tiếp theo với tiêu đề “Những bàn tay chàm và vết xe đổ”, NVM sẽ cung cấp cho bạn đọc chân dung đen về những gương mặt lãnh đạo của HNBĐLVN và những “nhà báo” mà họ tự tấn phong.


“Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳng Bài 1: Trò lố mang danh tự do báo chí


 “Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳngBài 1: Trò lố mang danh tự do báo chí
         Núp dưới danh nghĩa đấu tranh “vì tự do báo chí”, “hội nghề nghiệp”, những người đang kêu gọi thành lập và cổ suý cho cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” thực sự đang đi ngược lại với dòng chảy tiến bộ của nền báo chí nước nhà. Hoạt động của họ, chẳng những như một dòng nước đen phản tiến bộ mà còn vi phạm Hiến pháp và pháp luật, đúng như câu ca dao Việt Nam “chuông khánh còn chẳng ăn ai/ Nữa là mảnh chĩnh ném ngoài bờ tre”…
         Bổn cũ soạn lại
Ngày 4-7-2014 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ra mắt cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” do một nhóm người chống đối Đảng, Nhà nước, từng vi phạm pháp luật và bị xử lý khởi xướng. Họ tuyên bố Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một hội "chuyên nghiệp báo chí độc lập", một tổ chức "xã hội dân sự", có mục đích: "phục vụ cho các nhà báo không phân biệt người trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập, và cả những nhà báo quốc doanh".
Xuất hiện trên vài trang mạng với tấm hình lễ ra mắt gồm vài nhân vật lèo tèo trong một căn phòng có phần nhếch nhác, họ tự xưng ban lãnh đạo gồm 5 người đều là những “nhà dân chủ” ít nhiều có tên tuổi bởi những hành vi vi phạm pháp luật mấy năm gần đây: Phạm Chí Dũng – Chủ tịch; các phó chủ tịch: Nguyễn Tường Thuỵ, Anton Lê Ngọc Thanh, Bùi Minh Quốc, Ngô Nhật Đăng.
Mặc dù kêu gào vận động với nhiều mĩ từ nhưng đến nay, cái gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam mới lôi kéo được 76 người tham gia, trong đó 11 người ở hải ngoại và không có nhà báo “quốc doanh” nào gia nhập như họ mong muốn.
Tên gọi thì hào nhoáng nhưng phương thức chuyển tải thông tin của họ vẫn là qua một, hai trang web hoạt động trái pháp luật, với giao diện và bố cục, nội dung lèo tèo, nghiệp dư không bằng một web, blog cá nhân.
Dẫu vậy, ngay từ đầu họ đã bộc lộ tham vọng chính trị, hoàn toàn không phải là một tổ chức nghề nghiệp mà hướng tới mục tiêu chính trị rất rõ khi phát đi 3 bản tuyên bố nêu rõ đường hướng hoạt động có những nội dung như: “Vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh”; “phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí”; “đấu tranh yêu cầu Nhà nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ của Bộ luật hình sự được dùng để áp chế tự do báo chí như Điều 258, 88…”. Tất nhiên, họ có gài kèm vào đó những mục tiêu nghe có vẻ rất tiên bộ như: “Thu hút và đào tạo cây viết trẻ nhằm đóng góp cho nền báo chí chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai”; “hỗ trợ về tinh thần và vật chất, hoạt động tương thân tương ái giữa các hội viên…”.
Ngay sau khi ra mắt, trên một trang báo nước ngoài, Phạm Chí Dũng, người được xưng là Chủ tịch của cái gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã tiếp tục trắng trợn xuyên tạc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam và “thổi lên” việc ra đời tổ chức này là một “ngày lịch sử”. Dũng tuyên bố “đây là một tiếng nói độc lập với công luận, độc lập với các hội đoàn dân sự”. Kẻ tung người hứng, Bùi Minh Quốc thì lố bịch so sánh ngày thành lập “rơi đúng vào ngày 4 tháng 7- ngày của Bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776”. Dũng còn nêu ra kịch bản đầy tính ảo tưởng “kỳ vọng trong 10 năm, sẽ có một tờ báo có đẳng cấp quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và ít nhất có thể sánh ngang với tờ Bangkok Post và có thể tiến lên so sánh với tờ  Strait Times của Singapore…” (?!).
         Dù với một cái tên rất mới và vẽ ra những viễn cảnh rất hoành tráng như vậy nhưng có thể thấy ngay rằng, cái gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam chỉ là một thứ bình mới rượu cũ, bổn cũ soạn lại các kịch bản lợi dụng tự do báo chí để chống phá đất nước. Cũng chẳng giấu giếm gì điều này khi chính họ cho hay, khái niệm thành lập hội bắt nguồn từ Câu lạc bộ Nhà báo Tự do do Nguyễn Văn Hải cầm đầu ra đời năm 2007. Sau đó, Nguyễn Văn Hải bị truy tố và tổ chức đó tan vỡ.
Phục dựng một “thây ma” phản động
         Không ngoa chút nào khi “đọc vị” bản chất của Hội nhà báo độc lập Việt Nam từ chính ngọn nguồn ra đời của nó – Câu lạc bộ nhà báo tự do.  Vậy Câu lạc bộ nhà báo tự do là gì?
         Còn nhớ, năm 2012, TAND TP Hồ Chí Minh và tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử vụ án lập blog để tuyên truyền chống Nhà nước liên quan tới Câu lạc bộ nhà báo tự do. 3 bị can bị truy tố gồm Nguyễn Văn Hải (trú quận 3, TP HCM), Tạ Phong Tần (quê Bạc Liêu) và Phan Thanh Hải (trú quận Thủ Đức, TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn luật nhân quyền) với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Nội dung vụ án có thể tóm tắt như sau: Lê Xuân Lập (trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) nguyên cán bộ Cơ quan đại diện Báo Thanh Tra tại TP HCM có đơn gửi Hội Nhà báo Việt Nam, người từng xin thành lập “Hội Nhà báo tự do” để quy tụ các cộng tác viên là những người không hưởng lương của cơ quan báo chí (không có thẻ nhà báo) nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau.
Ngày 19-9-2007, Lê Xuân Lập đã gặp gỡ Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng khác tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và thành lập “Câu lạc bộ nhà báo tự do” (CLBNBTD). Lập được bầu làm chủ nhiệm. Sau đó, Nguyễn Văn Hải và 2 đối tượng khác được giao nhiệm vụ thiết kế blog CLBNBTD rồi thông báo rộng rãi cho các thành viên sử dụng. Nguyễn Văn Hải nắm giữ quyền điều hành blog CLBNBTD và tập hợp thêm Tạ Phong Tần cùng Phan Thanh Hải tham gia CLBNBTD. Để mở rộng phạm vi tuyên truyền, khuếch trương hoạt động, Nguyễn Văn Hải còn chỉ đạo lập thêm các phụ trang blog CLBNBTD và phân công Nguyễn Văn Hải Chủ nhiệm CLBNBTD, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải phụ trách trang “Khoa học Pháp lý”. Riêng Lê Xuân Lập đã bị Hải thải loại.
Nguyễn Văn Hải cùng Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và một số thành viên đã liên tục viết nhiều bài với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam đăng trên blog CLBNBTD và các blog của riêng của mình. Chỉ trong thời gian từ tháng 9-2007 đến tháng 10-2010, đã có 421 bài đăng trên blog này, trong đó có 94 bài do thành viên CLBNBTD viết và 327 bài lấy lại từ các đài báo nước ngoài, các blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam như: VOA, RFA, Khối 8406, Dân luận, Thông luận, Người Việt Online, Việt Nam Sydney radio, Việt Tân…26 bài trong đó đã được giám định viên kết luận: “…Hầu hết những bài viết đều chứa nội dung, giá trị của sự phê phán trong tinh thần không phải để xây dựng hoặc cao hơn là lên án, kết án nhằm hướng tới sự cổ động, kích động công luận tham gia đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi chế độ chính trị, Nhà nước hiện tại nhằm xây dựng một chế độ khác, nhà nước khác… Xác lập và công bố hệ thống quan điểm về thông tin báo chí, ngôn luận của một nhóm nhà báo mệnh danh tự do cố thể hiện mình như là thế lực mới đang được hình thành và từng bước trưởng thành trong lòng Chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện tại nhằm mục đích xây dựng, tập hợp lực lượng chính trị chống đối phục vụ cho âm mưu diễn biến, lật đổ trước mắt và lâu dài”. (Kết luận giám định số 10/KLGĐ, ngày 15/4/2011).
Hải còn giữ  vai trò cầm đầu trong các hoạt động như: Tổ chức biểu tình tại TP HCM để đưa tin và chỉ đạo các thành viên trong CLB viết bài đăng trên blog CLBNBTD. Nguyễn Văn Hải cùng các thành viên trong đó có Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần đã lợi dụng các sự kiện chính trị, tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình gọi là chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa…Các đối tượng còn tổ chức cho các thành viên CLBNBTD tiếp xúc với đại diện của các tổ chức phản động khác như: cái gọi là “Đảng Dân chủ Việt Nam”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ” với các nhân vật phản động như Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Lan, Trần Khuê…Riêng Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn tham gia đợt huấn luyện “Đấu tranh bất bạo động” do tổ chức phản động “đảng Việt Tân” tổ chức tại Thái Lan. Phan Thanh Hải khai rằng, mục đích của khóa huấn luyện là nhằm lật đổ Việt Nam.
Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Hải đã trực tiếp quan hệ và nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Tiến Trung (đang thi hành án phạt tù trong vụ “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” do Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và đồng phạm thực hiện) là Trưởng ban Thanh niên của cái gọi là “đảng Dân chủ Việt Nam”.
         Tháng 9-2012, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù, Phan Thanh Hải 4 năm tù cùng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Sau phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đều làm đơn kháng cáo nên ngày 28-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm.Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thanh Hải tiếp tục thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi nên được hội đồng xét xử tuyên giảm án còn 3 năm tù giam. Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù.
         Như vậy, vụ án CLBNBTD rõ ràng là một tấm gương tày liếp cho các âm mưu lợi dụng vấn đề tự do báo chí để chống phá chế độ. Thế nhưng, với tuyên bố thừa nhận nguồn gốc “tiền thân” này, Hội nhà báo độc lập Việt Nam tự thân nó đã công khai bản chất sai trái, phản động, trái pháp luật khi phục dựng một “thây ma” phản động, một tổ chức trái pháp luật đã bị xử lý.
Trong phần tiếp theo của loạt bài tới đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn những sai phạm của Hội nhà báo Việt Nam độc lập dưới khía cạnh pháp lý và thực tiễn…




NGUYÊN MINH, NGUYỄN HOÀ, XUÂN BỘ, VIÊT HÀ