Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Một bài báo lạ của vị phó giáo sư Học viện Hành chính


Một bài báo lạ của vị phó giáo sư Học viện Hành chính
NVM FB – Tôi thật sự khá ngạc nhiên khi đọc bài “Về quyền sở hữu đất đai trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử, ký tên PGS, TS. Trần Thị Cúc
Học viện Hành chính. Sau khi bài này được đăng trên internet, người ta đã gọi đây là một bài viết có nhiều quan điểm “lạ”. Đúng là nó quá “lạ”. Thật khó tin người viết lại là một phó giáo sư và cơ quan đăng tải nó lại là Tạp chí cộng sản.
Trong bài, có vẻ như bà PGS Trần Thị Cúc tán dương quan điểm nên thực hiện sở hữu tư nhân về đất nông nghiệp; đồng thời bà phê phán rằng sở hữu toàn dân về đất đai đã bộc lộ nhiều bất cập. Bà còn tán dương quan điểm trong bài “Sở hữu đất đai về tư nhân là tất yếu”.
Tôi đọc trong bài thì thấy đúng là có nhiều quan điểm “lạ”. Ví như đoạn này: “Sở hữu tư nhân, đặc biệt đối với đất nông nghiệp cũng có nghĩa là thực hiện mục tiêu của cách mạng dân tộc Việt Nam là bảo đảm nguyên tắc “người cày có ruộng”, khi mà 70% dân số nước ta sinh sống ở nông thôn và liên quan tới nghề nông”.
Choáng! Không hiểu bà phó giáo sư lấy nguyên tắc này ở đâu ra, hiểu như thế nào. Nay xin trích lại một đoạn trong Chánh cương, sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo
Từ năm 1930 có ghi: Đảng “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. Dựng ra chính phủ công nông binh... Thâu hết sản nghiệp lớn… của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý. Thâu hết ruộng đất của đề quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo”. “Người cày có ruộng” hoàn toàn khác so với “tư nhân hoá ruộng đất” thưa bà Phó giáo sư! Chưa bao giờ trong đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “người cày có ruộng” là “tư nhân hoá đất ruộng” như bà hiểu. Nếu như thế thì còn đâu là mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung. Lẽ nào một phó giaos sư của một Học viện Hành chính của Đảng lại có thể có cách hiểu “lạ” như vậy.
Trong bài viết của mình, bà phó giáo sư Cúc cũng có nói đến những bất cập trong chế định sở hữu toàn dân về đất đai như sau:” Khái niệm sở hữu toàn dân được quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003, trong khi đó Luật Dân sự năm 2005 lại quy định, đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Hai khái niệm này là khác nhau về chủ thể, nhưng trên thực tế nhiều người lại hiểu là một. Về mặt pháp lý, khái niệm sở hữu toàn dân là không rõ ràng về mặt chủ thể, khách thể và nội dung của quyền sở hữu. Khái niệm sở hữu toàn dân không phải là khái niệm pháp lý, cũng không phải là khái niệm kinh tế, mà là khái niệm mang tính chính trị. Khái niệm không rõ ràng dễ dẫn đến sự lạm quyền của một số cán bộ nhà nước, dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai của người sử dụng đất.
Quy định về sở hữu toàn dân đối với đất đai chưa được cụ thể hóa một cách đầy đủ, chưa làm rõ được quyền của “toàn dân” với tư cách là chủ sở hữu. Trên thực tế, các quy định hiện hành của Hiến pháp chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất; lợi ích của Nhà nước với người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng, dẫn đến việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn nhiều; tình hình khiếu nại, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp.
Theo tổng kết của ngành Thanh tra, thì khiếu kiện đất đai chiếm tới 70 - 80% trong tổng số khiếu kiện, nguyên nhân là do thu hồi đất trên quy mô lớn, đền bù giá rẻ, nông dân mất tư liệu sản xuất, con cái của họ không có việc làm, dễ sa vào tệ nạn xã hội”. Từ đó, bà còn “chém gió”: “Quy định về chế độ sở hữu toàn dân đối với tất cả các loại đất là không phù hợp với thông lệ quốc tế, cản trở sự phát triển của dân tộc theo dòng chảy tiến bộ của nhân loại (!).
Trong khi chê chế định sở hữu toàn dân về đất đai còn nhiều bất cập nhưng đoạn cuối bài viết, bà Cúc vẫn kiến nghị: “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần tiếp tục khẳng định hình thức sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với đất công cộng, đất rừng nguyên sinh, tài nguyên dưới lòng đất và tài nguyên khác”. Thật là một kiểu lập luận phi lô-gic.
Đọc những dòng bà Cúc viết về các bất cập của sở hữu toàn dân về đất đai, quả thực tôi thấy nó chưa thực sự thuyết phục, có vẻ như nó được copy ở đâu đó về chứ không phải là các quan điểm khoa học, có căn cứ lý luận và thực tiễn. Thưa bà, xin bà chỉ ra chỗ nào Hiến pháp “chưa làm rõ quyền của toàn dân”, “chưa giải quyêt hài hoà lợi ích…”, “lợi ích của Nhà nước với người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng, dẫn đến việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn nhiều; tình hình khiếu nại, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp”…hay bà chỉ “ăn theo nói leo” vô tội vạ. Xin nêu ý kiến của mấy chuyên gia để bà tham khảo: “GS, TSKH Đặng Hùng Võ không đồng tình với quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai là nguyên nhân của tiêu cực, tham nhũng. Ông phân tích: “Hiện nay đúng là có chuyện một số nơi đang lạm dụng trong thu hồi đất nhưng tôi khẳng định việc này không liên quan đến câu chuyện sở hữu. Chúng ta đừng tưởng sở hữu toàn dân thì Nhà nước có quyền này một cách rất thoải mái. Luật Đất đai năm 2003 quy định rõ những trường hợp nào thì Nhà nước mới thu hồi. Chỉ có điều khi thực hiện luật, nhiều nơi tự tiện mở rộng quyền này. Vấn đề cần sửa là cơ chế thu hồi đất”.
Tại cuộc họp báo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, phần lớn tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 1992 của các tỉnh, thành phố và 30 bộ, ngành đều đề nghị giữ nguyên chế định đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong Hiến pháp, nhấn mạnh cần chú trọng hơn quá trình thể chế hóa chế định này vào các luật và nghị định. PGS, TS Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế (Bộ Tư pháp) cũng cho rằng, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai không phải là nguyên nhân gây sự gia tăng khiếu kiện mà chủ yếu là do khâu hành pháp, điều hành, quản lý đất đai. Dân đi biểu tình, khiếu nại tố cáo không bao giờ nói rằng, đòi xóa bỏ ngay chế độ sở hữu toàn dân và dân cũng không yêu cầu xác lập ngay chế độ sở hữu tư nhân về đất đai mà dân chỉ nêu những vấn đề cụ thể xuất phát từ khâu thực thi pháp luật. Cho nên, nhiệm vụ bây giờ là phải làm những việc đó chứ không phải thay đổi chế độ sở hữu về đất đai.
Tôi không dám nói đây là một bài viết “tự diễn biến”, có thể bà Cúc viết ra với nhiều tâm huyết nhưng chỉ khuyên bà viết ra những gì nên suy nghĩ cho kỹ, hiểu cho đúng rồi hãy viết, chứ viết kiểu này thì đúng là lợi bất cập hại….

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/du-thao-sua-doi-nam-1992/2013/20454/Ve-quyen-so-huu-dat-dai-trong-Du-thao-sua-doi-Hien.aspx
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/232401/Default.aspx