Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

VÌ SAO PHẠM VĂN ĐIỆP BỊ TẠM DỪNG VIỆC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM?

VÌ SAO PHẠM VĂN ĐIỆP BỊ TẠM DỪNG VIỆC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM?
         NVM FB – Ngày 8/12/2013 vừa qua là Lần thứ 2 trong năm 2013, Phạm Văn Điệp bị cơ quan chức năng Việt Nam chưa cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh vào Việt Nam. Cũng như lần trước, Điệp lớn tiếng kêu gào, viết đơn gửi lên Hội đồng nhân quyền, gửi Báo Bắp Cải BBC và đám “đồng chí đồng rận” lu loa Việt Nam vi phạm nhân quyền khi không cho điệp nhập cảnh, rằng Điệp bị từ chối vô lý quyền về Tổ quốc, blu, bloa, v.v và v.v…
 Hình ảnh Phạm Văn Điệp bị tạm giữ không cho nhập cảnh tại sân bay Nội Bài
Hình ảnh Phạm Văn Điệp bị buộc trở lại Nga qua đường quá cảnh tại Đức
         Trong bài này, NVM xin được truyền thụ kiến thức để giúp Phạm Văn Điệp và các bạn rận nâng cao nhận thức, hiểu đúng về các quy định trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền 1948 và Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự 1966. Qua đó, giúp các bạn hãy “câm mồm” đừng có bóp méo rồi lu loa Việt Nam vi phạm. Đồng thời, cũng chứng minh cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an và cục quản lý xuất nhập cảnh đã làm rất đúng khi yêu cầu Điệp trở về Nga.
       1/  Trong một bài viết, Phạm Văn Điệp viện dẫn những điều khoản sau để nói chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền khi không cho Điệp nhập cảnh:
       Theo quyền ghi trong Công ước Quốc tế mà Việt Nam cam kết thực hiện .
Căn cứ vào Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự 1966 điều 12:

 4) Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình.

         Căn cứ vào Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948  Điều 13:
Ai cũng có  quyền hồi hương.
       ở đây, NVM xin nói rõ là Điệp đã trích không chính xác và đầy đủ nội dung hai văn kiện này. Chính xác hơn, hai văn kiện diễn đạt như sau:
      
ĐIỀU 13. TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN.

1. Mọi người có quyền tự do di chuyển và cư trú, trong phạm vi biên giới của quốc gia.
2. Mọi người đều có quyền rời khỏi lãnh thổ bất kỳ nước nào, kể cả nước của mình, và quyền trở về xứ sở.

         2/ Quyền “hồi hương” theo Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền 1948 và Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự 1966 không phải là vô điều kiện như Phạm Văn Điệp và các “nhà dân chủ” hiểu mà gắn liền với những nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác. Bằng chứng như sau:
            Một là, Tại CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ, 1966Điều 12 toàn văn như sau:
1. Bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.
2. Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình .
3.Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận.
4. Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình
       như vậy đáng lưu ý điểm 3 điều 12 ghi rõ “Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận”. Trường hợp của Điệp đã vi phạm nghiêm trọng những vấn đề về an ninh quóc gia, trật tự công cộng (chúng tôi sẽ phân tích ở phần 3 của bài viết này) nên đường nhiên bị hạn chế quyền tự do đi lại.
            Hai là, tại ĐIỀU 13. TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN dù ghi rõ:

1. Mọi người có quyền tự do di chuyển và cư trú, trong phạm vi biên giới của quốc gia.
2. Mọi người đều có quyền rời khỏi lãnh thổ bất kỳ nước nào, kể cả nước của mình, và quyền trở về xứ sở.
       Nhưng cũng tại Tuyên ngôn này, tại Điều  29 ghi rất rõ ở điểm 2:
1. Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất mà ở đó nhân cách của bản thân họ có thể phát triển tự do và đầy đủ.
2. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.
3. Trong mọi  trường hợp, việc thực hiện các quyền tự do này cũng không được trái với các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.
==è  Như vậy, quyền tự do “trở về xứ sở” cũng phải phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.
Trường hợp của Phạm Văn Điệp phải tôn trọng và đáp ứng những yêu cầu chính đáng về “trật tự công cộng và phúc lợi chung”.
       3/ Từ đó, căn cứ để cơ quan chức năng ở Việt Nam chưa cấp giấy đồng ý cho Điệp nhập cảnh như sau:
       Tại Hiến pháp 1992, ở điều 68, Việt Nam quy định rõ: “ Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật”. như vậy, vế “theo quy định của pháp luật” này phù hợp với CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ, 1966Điều 12, điểm 3 và Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền tại Điều  29, điểm 2.
            Trên cơ sở hiến định của Hiến pháp như vậy, quy định của pháp luật đã được cụ thể hoá trong Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam tại Điều 23 có ghi rõ: “Người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
1. Không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam.
2. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.
            Như vậy, với hàng loạt hành vi mang tính chất chống phá, có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia Việt Nam, Điệp thuộc trường hợp bị xem xét theo khoản 2 Điều 23.
Cụ thể, như tác giả Đại Bàng từng phân tích:
Phạm Văn Điệp đã vi phạm hầu hết các điều khoản của Chương XI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 của Quốc hội Việt Nam

Cụ thể:

Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Tại điều này, hành vi của Điệp là đã cấu kết gửi thư, viết bài cho các thành phần phản động lưu vong ở Mỹ, các trang như Đàn chim việt, dân luận, đài BBC, liên hệ với nhiều đảng phái phản động nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Điều này thì vi phạm của Điệp là rất rõ khi đã tham gia các tổ chức, xúi giục người khác tham gia, hoạt động đắc lực cho các tổ chức như đảng dân chủ thế kỷ 21, đảng dân chủ xã hội, trên blog của Điệp còn lưu nhiều bài kêu gọi “gia nhập đảng dân chủ là yêu nước” hay điều lệ của các đảng phái này. Điệp cũng đã hoạt động tích cực với những phần tử là “lãnh đạo” của các đảng phái và đã, đang giữ những chức vụ quan trọng như Uỷ viên trung ương của tổ chức hoạt động với mục tiêu lật đổ chính quyền Nhà nước Cộng Hoà XHCN VN

Điều 86. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội
1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội, thì bị phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.
Điều này cũng được thể hiện trong các bài viết xuyên tạc, phá hoại đường lối, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước mà Phạm Văn Điệp thường xuyên phát tán.

Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
A) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
B) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ;
C) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
D) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Điều này thể hiện quá rõ, quá nhiều trong tất cả các bài viết và các hoạt động của Phạm Văn Điệp

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
A) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
B) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
Điều này thể hiện quá rõ, quá nhiều trong tất cả các bài viết và các hoạt động của Phạm Văn ĐIệp, thể hiện trên cả blog, fb, youtube và những tài liệu Điệp sử dụng khi tham gia biểu tình, phát động biểu tình ở Việt Nam và ở Nga.

Điều 89. Tội phá rối an ninh
1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Điều này thể hiện quá rõ, quá nhiều trong tất cả các bài viết và các hoạt động của Phạm Văn ĐIệp
Với tất cả những sự vi phạm trên, đủ cơ sở kết luận Phạm Văn Điệp là tội phạm hình sự đã có nhiều vi phạm xâm phạm tới an ninh quốc gia và những biện pháp hạn chế quyền tự do hồi hương với Phạm Văn Điệp là đúng pháp luật, không hề vi phạm nhân quyền.
Tuy nhiên, đúng như tác giả Đại Bàng đã đề cập, với lòng nhân ái vị tha của một người am hiểu pháp luật và hiểu sự hạn chế nhận thức của Phạm Văn Điệp, NVM xin có đề xuất như sau:
Về tình tiết giảm nhẹ, có thể lưu ý thêm Phạm Văn Điệp sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là thương binh chống pháp, anh trai là sĩ quan cao cấp quân đội; bản thân Điệp trình độ học vấn hạn chế, chưa tốt nghiệp đại học, lại bị kẻ xấu kích động lôi kéo…Mặt khác, những hành vi sai phạm của Phạm Văn Điệp tuy nguy hiểm nhưng chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, có thể giáo dục, cảm hoá. Vì vậy, với truyền thống đạo lý dân tộc “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, cá nhân NVM đồng quan điểm với tác giả Đại Bàng vẫn đề nghị cơ quan chức năng và cộng đồng rộng lòng tha thứ, tạo điều kiện để Phạm Văn Điệp ăn năn hối cải, sửa sai, trở thành người công dân, kiều bào lương thiện, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn!
Cụ Phạm Văn Chí bố đẻ Phạm văn Điệp 94 tuổi ngày đêm mong đợi người con mình ăn năn hối cải để được hồi hương
11 nhận xét:

 1. Không thấy thằng ba que dám sủa nữa nhỉ ,mình đang không có việc làm nên vào đây vạc mặt nó chơi cho đỡ buồn

  Trả lờiXóa
 2. Các điều trên đều bị phạt rất nặng nếu phạm tội.
  Việc quy kết tội danh do toà án tuyên chứ không phải chúng ta ngồi đây chỉ định.

  Trả lờiXóa
 3. Thế là cộng sản VN nó tử tế đấy.ở Thái lan hay mĩ ,Dức thì chỉ cần nhắn tin vớ vẩn cũng vào tù và chết trong tù rồi .chí ít ((thằng Cộng sản ))NVM cho chú em tự do vào đay núp giuwois nhiều cái tên để mà tự sướng là mình đang chống cộng (dù hèn hạ núp trong xó tối )-chỉ riêng điều này đã nói lên bản chất của các chú và sự ((không thèm chấp )) của bọn CSVN roài

  Trả lờiXóa
 4. Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 của Liên hợp quốc và Công ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự của Liên hợp quốc năm 1966 đều khẳng định: “Bất kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội cho đến khi lỗi của người đó được xác định theo một trình tự do pháp luật quy định bằng phiên tòa xét xử công khai của Tòa án với sự bảo đảm đầy đủ khả năng bào chữa của người đó”. Đây là một nguyên tắc rất đáng quan tâm trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam khi chúng ta đang tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế thì lại thêm một bằng chứng là ((bọn cộng sản )) nó tha không thèm diệt mấy anh mơ khôi phục cờ ba que vì các anh không là gì với nó cả .Có bao nhiêu trang mạng chống cộng mà vẫn tồn tại dù chỉ cần một cú nhấp chuột là CSVN nó xóa các anh ,cái ((cái chủ trang )) này vẫn để các anh tự do vào đây chửi bới nó.CSVN sao không thèm làm những việc chửi bới ,xóa chặn ngay lập tức như tụi các anh vẫn nháo nhào làm khi gặp ý kiến trái ý .CSVN nó đã ngồi ngang hàng với quan thầy các anh từ trên nửa thế kỉ trước ddeeer đến nõi các anh bị bỏ roi phải tụt quần tháo chạy ,và nay CSVN đã là đối tác chiến lược của quan thầy các anh .các anh chửi nó cũng như là muỗi đốt gỗ và cũng chỉ như ăn vạ van xin nó mà thôi

   Xóa
  2. MỘT NĂM “DÂN CHỦ” BUỒN
   2013 vốn được rào trước đón sau với cái tên gọi mỹ miều - năm của “dân chủ và nhân quyền”. Mặc dù được tung hô như vậy nhưng “dân chủ và nhân quyền” không thấy đâu chỉ thấy làng “dân chủ” năm qua nổi đình nổi đám với những vụ “xì căng đan” nóng hơn Showbiz. Và giờ đây khi năm sắp hết, tết sắp đến, chúng ta cùng điểm lại những sự kiển nổi bật trong năm vừa qua.

   Đầu tiên phải kể đến màn khai pháo đầu năm của “chị” Tiến sỹ Hán Nôm Xuân Diện khi tố “hoa hậu” Bùi Hằng là “kẻ vô ơn” và ngay lập tức “người Phụ nữ của năm 2011” nã pháo: sẽ chứng minh chị Tiến sỹ Hán Nôm đạo mạo kia mới “chính là kẻ vô ơn và láo xược mà ai cũng thấy như thế nào” ? Thế là từ đây “thiên hạ” chia đôi, một bên là các phe phái theo nàng Xuân Diện còn một bên là vây cánh của “hoa hậu” Bùi Hằng. Một cuộc chiến “kinh thiên động địa”, “trời long đất lở” đã diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.

   Sự kiện tiếp theo là việc nhà “dân chủ” Nguyễn Phương Anh cho ra mắt series truyện hài – kinh dị gồm 3 bài viết “Mặt thật Việt Tân”. Trong bộ truyện này, ngoài việc lật tung hết các chiêu trò đốt người, kiếm tiền, anh này còn công khai một số lượng không nhỏ đội hình Việt Tân trong nước, tiêu biểu Ủy viên Trung ương Việt Tân Lê Quốc Quân, gạo cội Việt Tân Nguyễn Thanh Giang, nhóm luật sư Việt Tân (Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Vũ Hải, Lê Trần Luật,Nguyễn Bắc Truyển, Lê Nguyên Sang,…), cò mồi Việt Tân Nguyễn Khắc Toàn, cánh tay nối dài của Việt Tân Đỗ Nam Hải và một số người khác được Việt Tân phát triển, lôi kéo từ tổ chức khác như Phạm Văn Chính, Vi Đức Hồi (là người của Thông luận nhưng bị Việt Tân lôi kéo), Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Tiến Nam, Toản sinh viên, Ngô Quỳnh (em chồng của Lê Thị Công Nhân), …, chưa kể đến hàng loạt “dự bị viên” đang ở trong tù! Với đội ngũ đông đảo này, có thể thấy phần lớn những nhà đấu tranh “dân chủ” có chút tiếng tăm trong nước đều bị Việt Tân xài sạch. Đây được xem như quả bom làm nổ tung bộ mặt thật của các nhà đấu tranh “dân chủ” quốc nội, thực chất đều là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. Vậy mới thấy các nhà “dân chủ” của chúng ta đấu tranh vì “dân” thì ít mà vì thích làm “chủ” thì nhiều.

   Xếp hạng 3 trong top 10 sự kiện năm nay này là việc nhóm No-U (hay còn được biết đến là đội quân biểu tình viên khu Bờ Hồ) đã thanh trừng nội bộ, đấu đá, triệt hạ lẫn nhau dẫn đến chia tách già - trẻ thành 2 nhóm No-U FC và Hoàng Sa FC. Đây được xem là nguyên nhân cơ bản dẫn đến đội quân biểu tình viên khu Bờ Hồ tổn hại lực lượng nghiêm trọng, không thể phục hồi được bất cứ cuộc diễu hành nào, chính vì vậy nên giờ đây dù là dã ngoại hay hội họp, nhóm này cũng chỉ lèo tèo vài thành viên, thảm cảnh nhìn đến thê lương, tội nghiệp.

   Xóa
  3. Đoạt vị trí thứ 4 là sự kiện hàng loạt nhà “đấu tranh dân chủ” bị bắt, xử lý vì các tội phạm hình sự “đáng nguyền rủa” như Lê Quốc Quân phạm tội trốn thuế (không chỉ trốn thuế Nhà nước, anh này còn biển thủ khối tài sản không lồ nhờ tháng ngày hành nghề dân chủ với nhiều nhà/đất giá tiền tỉ), Trương Văn Tam bị bắt, khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Văn Dũng aduku thủ lĩnh Hoàng Sa FC bị bắt vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên kèm theo đó là rất nhiều “xì căng đan” về tình dục, lối sống, tư cách đạo đức của những nhà “dân chủ”. Mà gần đây nhất là việc anh Lã vào khách sạn “họp chi bộ” với cô Trang rồi bị bố cô ấy bắt được đánh cho te tua. Việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh phong trào dân chủ trong nước, khiến ai nhìn vào cũng ngao ngán vì sự xuống cấp và tệ hại của những người “yêu nước” này.

   Vị trí thứ 5 thuộc về sự kiện cô Đoan Trang cho ra đời nhóm “Tuyên bố 258” cũng các màn “đu tường” nhằm đưa Tuyên bố 258 đến các ĐSQ, tổ chức nhân quyền quốc tế. Những tưởng đây sẽ là luồng sinh khí thổi vào “thị trường dân chủ” vốn đang ảm đạm và èo uột nhưng rất tiếc, sự kiện này đã thất bại thảm hại vì không thể phủ nhận được ưu điểm/vai trò của Điều 258 BLHS với lợi ích kinh tế, xã hội, chính trị. Tội nghiệp thay, nhóm này không chỉ bị dư luận lên án mà còn bị chính thành viên của mình “phát giác”, dẫn đến đã phải thay hình đổi dạng, từ bỏ mục tiêu ban đầu, quay sang đấu tranh theo phương thức “hổ lốn”, ù xọe như hàng trăm các nhóm khác. Một sự thất bại quá đau đớn cho thế lực đã bỏ ngân lượng không nhỏ để các nhà “dân chủ” đi du hí, làm công tác ngoại vận.

   Đứng thứ 6 là thất bại của làng “dân chủ” trong việc ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC), biết bao Tuyên bố, Kiến nghị, biết bao bản tố cáo, danh sách tù nhân lương tâm, làm nhân chứng nọ kia …đều đổ sông đổ bể hết khi Việt Nam trở thành thành viên với số phiếu cao nhất, gần như tuyệt đối, một tỷ lệ ủng hộ hiếm có được ví như “cú tát trời giáng” với lực lượng “dân chủ” cả nội lẫn ngoại!

   Dù rất cố gắng nhưng nhơn sỹ Nguyễn Quang A chỉ có thể đứng thứ 7 với sự kiện công khai tấn công Bùi Hằng đấu tranh, biểu tình “vô văn hóa”, họ Lã cũng phụ họa theo thầy khi lên án Thúy Nga, Bùi Hằng như kiểu “Giặc Khăn vàng” đã làm bùng nổ cuộc chiến giữa “dân chủ bình dân” và “dân chủ trí thức” đồng thời cũng châm ngòi cho cuộc tẩy chay,chửi bới nhóm nhân sỹ trí thức chưa từng có trong lịch sử “vài năm” của làng “dân chủ” , việc này khác hẳn với sự tôn vinh, chào đón hân hoan những vị này như những năm 2011, 2012. Có lẽ nào trong làng “dân chủ”, “trí thức” đã hết thời ?

   Bon chen ở bậc 8 là Phong trào chống phá bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 của các nhà “nhân sĩ trí thức”. Mặc dù đã nỗ lực (gần) hết mình nhưng phong trào này cuối cùng vẫn thảm bại. Với hàng chục bản ký tên tập thể do đủ thể loại nhóm khởi xướng, với đủ chiêu trò hạ bệ, tấn công vào Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, nhưng bản Hiến pháp sửa đổi thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối (chỉ có ông Dương Trung Quốc và một vị đại biểu nữa là không biểu quyết) gây ra một cơn lên đồng “điên dại” của các nhà “dân chủ” Việt.

   Xếp thứ 9 là sự kiện làng “dân chủ” rầm rộ cho ra đời các hoạt động “chào mừng ngày Nhân quyền Quốc tế”. Quảng cáo nghe có vẻ hot nhưng thực tế thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Giống như sự ra đời của “Mạng lưới Blogger Việt Nam”, những phong trào này đã thất bại ngay từ khi ra mắt. Không chấp nhận sự thật về một năm thất bại thảm hại, làng “dân chủ” đã tung ra đủ chiêu trò bằng việc khoe khoang quy mô các cuộc ăn nhậu, đầu tư áo, phương tiện... Không chỉ vậy, nhà “dân chủ” Việt Tân Nguyễn Văn Đài còn chấp nhận “hy sinh”, đổi giới tính để chính thức bao thầu Hội Phụ nữ Nhân quyền, mở đường cho Hội Anh em dân chủ xâm nhập vào nữ giới và mở đường cho ái nữ Lê Thị Công Nhân quay trở lại hành nghề sau nhiều năm trốn tránh dư luận về những tố cáo cả về tư cách, tiền bạc lẫn tình ái từ chính người yêu cũ của chồng.

   Xóa
  4. Sự kiện cuối cùng của năm có lẽ là cú tát đau đớn nhất vào mặt làng “dân chủ” khi trước Giáng sinh mấy ngày, Lê Thăng Long – thủ lĩnh sáng lập “Phong trào Con đường Việt Nam” đã xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này đã làm phá sản dự án “thế kỷ” của các bạn “dân chủ” khi bầu chọn anh này phát động phong trào bỏ đảng, đoàn, hội. Đồng thời phê phán những người “đồng hành dân chủ” với anh ta lâu nay là “một kiểu cực đoan kiểu mới”. Sự kiện đang gây bão lớn trên mạng xã hội, dự đoán sức gió lên tới hàng trăm cmt/phút, báo hiệu kết thúc một năm đầy chán nản, thất vọng cho làng “dân chủ” Việt.

   Cuối cùng tác giả xin trích ý từ bài viết của bác Nguyễn Biên Cương đánh giá về phong trào “dân chủ” năm 2013: “Lực lượng dân chủ không thu hút được người có trình độ, nhân cách, rặt toàn “chuyển hóa” từ những người mang máu “tội phạm hình sự”, số được xem là nhân sỹ trí thức không có năng lực, không có đóng góp sản phẩm trí tuệ cho xã hội nhưng bất mãn, muốn kiếm danh bằng con đường chính trị. Số trẻ phần lớn bỏ học hay học hành không tới nơi tới chốn, lười lao động, thích làm anh hùng bàn phím, suốt ngày chăm chăm xem các tổ chức Việt tân, Họp mặt dân chủ… tổ chức khóa học, huấn luyện kỹ năng làm cách mạng lật đổ qua Internet, xã hội dân sự ở các nước loanh quanh như Thái Lan hay Philippine để mong sẽ có ngày chụp giựt “thành quả”. Lực lượng nòng cốt là kẻ sa đọa nhân cách, lối sống như Bùi Hằng, Xuân Diện đòi dẫn dắt dân khiếu kiện, giáo dân xuống đường…Cả thành phần dân chủ đã, đang xây dựng từ những kẻ lưu manh thì lấy đâu thực lực và chính nghĩa ? Những người ngộ nhận dân chủ từ xã hội phương Tây đang dần dần tỉnh ngộ và vỡ mộng về cái gọi là “phong trào dân chủ”

   TẠM KẾT

   Khép lại một năm “dân chủ” buồn, Blogger Mẹ Nấm Gấu sau thất bại tổ chức biểu dương lực lượng đòi trả tự do cho tội nhân trốn thuế Lê Quốc Quân ngày 2/10 đã nhắn gửi một thành viên khác trong nhóm Tuyên bố 258 là Gió Lang Thang một câu thơ đậm mùi bất lực “Nội lực không có, ngoại lực tùy theo hướng gió. Chúng ta sống thua con chó” (Hiện câu này đã bị Gió Lang thang xóa).
   Kết cục đó liệu có khiến họ nhìn sự thấy sự thê thảm khi đi ngược lợi ích của dân tộc?

   Ban Admin TỔ QUỐC LINH THIÊNG

   https://www.facebook.com/pages/T%E1%BB%94-QU%E1%BB%90C-LINH-THI%C3%8ANG/246135305542588

   Xóa
 5. NĂM MỚI – BLOG MỚI


  Nhân dịp Năm mới 2014, Google.tienlang xin chúc bè bạn gần xa thêm những niềm vui mới!

  Blog Google.tienlang ở địa chỉ googletienlang.blogspot.com của bọn mình đã bị hacker chiếm đoạt vào lúc 13h ngày 31/12/2013! Một blog công sức của cả nhóm gần 2 năm xây dựng! Gần 2000 bài viết, gần 2 triệu lượt khách ghé thăm, gần 21 ngàn kết nối trên G+... Chúng tôi hiểu rằng có được thành công ở blog cũ là có sự ủng hộ của rất nhiều người, đặc biệt là của bạn đọc xa gần. Nhóm Biên tập Google.tienlang xin gửi lời xin lỗi đến mọi người vì chúng tôi đã không bảo vệ được ngôi nhà cũ!
  Đành chấp nhận vậy và cho nó đi theo năm cũ.
  Chúng tôi kính mong các blog bạn bè hãy thay đổi đường link treo trên blog của mình vì ở blog cũ, hacker đang rình rập, cài mã độc chiếm đoạt mật mã. Rất mong mọi người chuyển đến bạn đọc gần xa thông tin cảnh báo trên.
  Vào phút chuyển mình năm cũ sang năm mới 2014, Nhóm Biên tập Google.tienlang đã “khánh thành” Nhà mới tại địa chỉ http://googletienlang2014.blogspot.com
  Chúng tôi, các cựu nữ sinh viên Đại học Luật Hà Nội sẽ tiếp tục con đường của mình “bằng pháp luật mang sự thật đến bạn đọc”. Kính mong bạn đọc tiếp tục ủng hộ chúng tôi như đã từng ủng hộ ở blog cũ!
  Chúng tôi cũng kính mong các cộng tác viên cùng bạn đọc gần xa gửi lại các bài viết đã đăng ở blog cũ để chúng tôi khôi phục phần nào kho tư liệu đồ sộ mà chúng ta từng có.
  T/M Nhóm Biên tập Google.tienlang
  Nhóm trưởng

  Lê Hương Lan

  Trả lờiXóa
 6. Lang thang trên mạng đọc mấy bài của anh, tôi có nhận xét thế này. Anh xưng là nhà báo nhưng dùng ngôn từ "chợ búa" và có hơi hướng bạo lực. Anh vô lễ với người lớn tuổi. Anh tiểu nhân đê tiện, lôi cả cụ già lên báo để thỏa mãn tính hiếu thắng chính trị ( có phần điên loạn, không bình thường). Tôi nghĩ anh có vấn đề về sức khỏe tâm thần, nên đi khám.
  Và đừng dùng cụm từ "nhân dân Việt Nam" trong bài viết nhé, tôi và vài chục triệu người VN không cùng suy nghĩ, ý thức hệ (bạo lực, cuồng cộng sản) như anh đâu. Hãy biết tự trọng một chút !

  Trả lờiXóa
 7. Thạch thùng lại mới mọc thêm đuôi à ?Nếu có nói thì nói với anh đây nhóe .Đồ ba que hèn hạ

  Trả lờiXóa