Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Một bài báo lạ của vị phó giáo sư Học viện Hành chính


Một bài báo lạ của vị phó giáo sư Học viện Hành chính
NVM FB – Tôi thật sự khá ngạc nhiên khi đọc bài “Về quyền sở hữu đất đai trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử, ký tên PGS, TS. Trần Thị Cúc
Học viện Hành chính. Sau khi bài này được đăng trên internet, người ta đã gọi đây là một bài viết có nhiều quan điểm “lạ”. Đúng là nó quá “lạ”. Thật khó tin người viết lại là một phó giáo sư và cơ quan đăng tải nó lại là Tạp chí cộng sản.
Trong bài, có vẻ như bà PGS Trần Thị Cúc tán dương quan điểm nên thực hiện sở hữu tư nhân về đất nông nghiệp; đồng thời bà phê phán rằng sở hữu toàn dân về đất đai đã bộc lộ nhiều bất cập. Bà còn tán dương quan điểm trong bài “Sở hữu đất đai về tư nhân là tất yếu”.
Tôi đọc trong bài thì thấy đúng là có nhiều quan điểm “lạ”. Ví như đoạn này: “Sở hữu tư nhân, đặc biệt đối với đất nông nghiệp cũng có nghĩa là thực hiện mục tiêu của cách mạng dân tộc Việt Nam là bảo đảm nguyên tắc “người cày có ruộng”, khi mà 70% dân số nước ta sinh sống ở nông thôn và liên quan tới nghề nông”.
Choáng! Không hiểu bà phó giáo sư lấy nguyên tắc này ở đâu ra, hiểu như thế nào. Nay xin trích lại một đoạn trong Chánh cương, sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo
Từ năm 1930 có ghi: Đảng “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. Dựng ra chính phủ công nông binh... Thâu hết sản nghiệp lớn… của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý. Thâu hết ruộng đất của đề quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo”. “Người cày có ruộng” hoàn toàn khác so với “tư nhân hoá ruộng đất” thưa bà Phó giáo sư! Chưa bao giờ trong đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “người cày có ruộng” là “tư nhân hoá đất ruộng” như bà hiểu. Nếu như thế thì còn đâu là mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung. Lẽ nào một phó giaos sư của một Học viện Hành chính của Đảng lại có thể có cách hiểu “lạ” như vậy.
Trong bài viết của mình, bà phó giáo sư Cúc cũng có nói đến những bất cập trong chế định sở hữu toàn dân về đất đai như sau:” Khái niệm sở hữu toàn dân được quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003, trong khi đó Luật Dân sự năm 2005 lại quy định, đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Hai khái niệm này là khác nhau về chủ thể, nhưng trên thực tế nhiều người lại hiểu là một. Về mặt pháp lý, khái niệm sở hữu toàn dân là không rõ ràng về mặt chủ thể, khách thể và nội dung của quyền sở hữu. Khái niệm sở hữu toàn dân không phải là khái niệm pháp lý, cũng không phải là khái niệm kinh tế, mà là khái niệm mang tính chính trị. Khái niệm không rõ ràng dễ dẫn đến sự lạm quyền của một số cán bộ nhà nước, dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai của người sử dụng đất.
Quy định về sở hữu toàn dân đối với đất đai chưa được cụ thể hóa một cách đầy đủ, chưa làm rõ được quyền của “toàn dân” với tư cách là chủ sở hữu. Trên thực tế, các quy định hiện hành của Hiến pháp chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất; lợi ích của Nhà nước với người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng, dẫn đến việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn nhiều; tình hình khiếu nại, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp.
Theo tổng kết của ngành Thanh tra, thì khiếu kiện đất đai chiếm tới 70 - 80% trong tổng số khiếu kiện, nguyên nhân là do thu hồi đất trên quy mô lớn, đền bù giá rẻ, nông dân mất tư liệu sản xuất, con cái của họ không có việc làm, dễ sa vào tệ nạn xã hội”. Từ đó, bà còn “chém gió”: “Quy định về chế độ sở hữu toàn dân đối với tất cả các loại đất là không phù hợp với thông lệ quốc tế, cản trở sự phát triển của dân tộc theo dòng chảy tiến bộ của nhân loại (!).
Trong khi chê chế định sở hữu toàn dân về đất đai còn nhiều bất cập nhưng đoạn cuối bài viết, bà Cúc vẫn kiến nghị: “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần tiếp tục khẳng định hình thức sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với đất công cộng, đất rừng nguyên sinh, tài nguyên dưới lòng đất và tài nguyên khác”. Thật là một kiểu lập luận phi lô-gic.
Đọc những dòng bà Cúc viết về các bất cập của sở hữu toàn dân về đất đai, quả thực tôi thấy nó chưa thực sự thuyết phục, có vẻ như nó được copy ở đâu đó về chứ không phải là các quan điểm khoa học, có căn cứ lý luận và thực tiễn. Thưa bà, xin bà chỉ ra chỗ nào Hiến pháp “chưa làm rõ quyền của toàn dân”, “chưa giải quyêt hài hoà lợi ích…”, “lợi ích của Nhà nước với người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng, dẫn đến việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn nhiều; tình hình khiếu nại, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp”…hay bà chỉ “ăn theo nói leo” vô tội vạ. Xin nêu ý kiến của mấy chuyên gia để bà tham khảo: “GS, TSKH Đặng Hùng Võ không đồng tình với quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai là nguyên nhân của tiêu cực, tham nhũng. Ông phân tích: “Hiện nay đúng là có chuyện một số nơi đang lạm dụng trong thu hồi đất nhưng tôi khẳng định việc này không liên quan đến câu chuyện sở hữu. Chúng ta đừng tưởng sở hữu toàn dân thì Nhà nước có quyền này một cách rất thoải mái. Luật Đất đai năm 2003 quy định rõ những trường hợp nào thì Nhà nước mới thu hồi. Chỉ có điều khi thực hiện luật, nhiều nơi tự tiện mở rộng quyền này. Vấn đề cần sửa là cơ chế thu hồi đất”.
Tại cuộc họp báo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, phần lớn tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 1992 của các tỉnh, thành phố và 30 bộ, ngành đều đề nghị giữ nguyên chế định đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong Hiến pháp, nhấn mạnh cần chú trọng hơn quá trình thể chế hóa chế định này vào các luật và nghị định. PGS, TS Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế (Bộ Tư pháp) cũng cho rằng, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai không phải là nguyên nhân gây sự gia tăng khiếu kiện mà chủ yếu là do khâu hành pháp, điều hành, quản lý đất đai. Dân đi biểu tình, khiếu nại tố cáo không bao giờ nói rằng, đòi xóa bỏ ngay chế độ sở hữu toàn dân và dân cũng không yêu cầu xác lập ngay chế độ sở hữu tư nhân về đất đai mà dân chỉ nêu những vấn đề cụ thể xuất phát từ khâu thực thi pháp luật. Cho nên, nhiệm vụ bây giờ là phải làm những việc đó chứ không phải thay đổi chế độ sở hữu về đất đai.
Tôi không dám nói đây là một bài viết “tự diễn biến”, có thể bà Cúc viết ra với nhiều tâm huyết nhưng chỉ khuyên bà viết ra những gì nên suy nghĩ cho kỹ, hiểu cho đúng rồi hãy viết, chứ viết kiểu này thì đúng là lợi bất cập hại….

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/du-thao-sua-doi-nam-1992/2013/20454/Ve-quyen-so-huu-dat-dai-trong-Du-thao-sua-doi-Hien.aspx
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/232401/Default.aspx

17 nhận xét:

 1. Ông Minh à,
  Cái “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng” đã tước đoạt tài sản người dân, gây biết bao tan tốc cho đồng bào mình đến nỗi đến nay nhiều người vẫn còn ám ảnh, hận thù. Cuối cùng Bác Hồ đã phải khóc nhận lỗi về chủ trương tàn khốc đó.
  Nay ông lại bới đống bùn nhơ này lên để ném vào những người suy nghĩ đúng.
  Xấu quá ông ơi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan điểm của Dino Vina là không nên để các nhà lí luận quân đội viết kiểu này.Sao lại vậy, dẫu biết rằng tôi với nhà báo đều là nông dân.Nhưng cái gì cản trở lạc hậu thì ta học và bỏ nó lại.Vì không thể áp đặt kiểu này mãi.Bạn muốn NN sở hữu đất tới bao giờ.Nói viết kiểu này trí thức họ hiểu biết rộng họ lại càng khinh đảng vì Đảng đã không bao giờ tin họ rồi.Tôi nói đơn giản Dân giàu nước mạnh và ta kêu gọi CNH-HĐH làm gì.Đất NN ai cần và có vốn và kinh nghiệm thì khai thác nó.Còn tôi làm công nhân thì tôi ôm đất làm gì.Tôi không biết khai thác đất hiệu quả.Ai giỏi hơn tôi thì làm ạ.Sao nước ngoài được thuê đất >50 năm mà nông dân lại 20 năm...

   Xóa
 2. Minh ơi, hãy xem và ngẫm nghĩ:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fVQOqJeDIcY

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. KHEN THẾ NÀY MỚI HOÀNH!


   Bê từ nhà bác DG sang để bà con cùng đọc

   Thiên hạ khen ông ngu
   Tôi ậm ừ, chả phải…
   Nó lại khen ông dại
   Tôi ậm ừ, chả oan…?

   Nghe bảo, ông là quan
   Đâu cũng tầm Chính phủ
   Một thời ông ăn ngủ
   Và vẫy tay sau rèm

   Vì thế giờ nó khen
   Và nó càng khen mạnh
   Rằng xuống lỗ đến nơi
   Còn giở tuồng vặt vãnh

   Nó khen, ngày ôm ghế
   Thì như hến, ngậm mồm
   Giờ hết thời, cạn lộc
   Bày đặt diễn thơ Nôm!!!

   Nó khen ông có tuổi
   Mà vẫn như trẻ trâu
   Mặt vẫn dày như thớt
   Sừng vẫn mọc trên đầu

   Nghe ông xưng giáo sư
   Nghe ông gào tri thức
   Tôi lấy làm khâm phục
   Tôi hỏi thằng google!

   Kết quả thật bất ngờ
   Thấy ông toàn tuyên bố
   Giáo sư - suốt ngày nổ
   Tri thức - rặt biểu tình

   Tôi tìm hoài từ sáng
   Tôi hỏi hoài qua trưa
   Và thật lòng mà nói
   Là tôi ăn quả lừa!!!

   Tôi khen ông liêm sỉ
   Dày như tóc trên đầu
   Tôi khen ông lỳ lợm
   Thưa thớt như bộ râu

   Xóa
 3. Trả lời
  1. TIÊN SƯ TỤI BA QUE

   Có một lũ già ngu hơn lợn
   Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
   Nhân cách uốn lượn giống lươn
   Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

   Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
   Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
   Ngu hơn lợn - ngỡ tinh hoa
   Được lời nịnh thối - ngỡ là ông sao.

   Thằng hán nôm núp trang bô sít
   Chuyên bới phân, móc đít ra soi
   Chê rằng phân rất lắm giòi
   Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
   Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
   Giở trò ma chữ ký nhân dân
   Không ngờ bị Bần Cố Nông
   Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.


   Thằng răng vổ viết "bên thắng cuộc"
   Một lũ ngu vớ được xít xoa
   Đéo biết rằng nó ba hoa
   Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
   Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
   Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
   Đảo luân lộn lý cho tày
   Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

   Có thằng trước nhà văn quân đội
   Rửng rưng vào nói tội gì đâu
   Chẳng qua trong lúc đánh nhau
   Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
   Là biện pháp khảo tra tin tức
   Có chi mà so sánh cân đo
   Địt con mẹ, khốn nạn chưa
   Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

   Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
   Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
   Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
   "Muốn mang hồ", "vác sông Hồng" là sao ?
   Ngồi đáy giếng "Ếch" chê đất nước
   Đất nước buồn lại bị ruồi bu
   Ruồi đây là những đứa ngu
   Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

   Đứa bá láp thích thơ năm chữ
   Trình như lồn, nhân cách hố phân
   Viết thơ tỏ vẻ ân cần
   Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
   Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
   Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
   Năm 79 mày có xem ?
   Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
   "Lại nói về chiến tranh" quá khứ
   Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
   Viết xong kết luận cái rầm
   Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
   Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
   Đéo cần chi giải phóng quê hương
   Để cho nước đỡ tang thương
   Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

   ....................................

   Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

   Nhân sỹ cái con bà chúng nó
   Rặt một bầy chó má ngựa trâu
   Ngu si toàn cứt trong đầu
   Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

   Xóa
 4. Đất đai của người dân , chí ít cung ngót 2000 năm rồi, mỗi con người, mỗi gia đình, họ tộc, làng xóm nhiều đời đã bỏ công khai phá và gin giữ, dân tộc ta đời đời bảo vệ nó không cho bất cứ ai xâm phạm. Và một ngày kia, không rõ lý do nó trở thành của chung, và ai có quyền là có quyền chiếm đoạt, thật đau lòng, bao cảnh đời oan trái cũng xuất phát vì mất đất, một số kẻ cấu kết với chính quyền đã giấu nên nhanh chóng, sự bất công bằng gây cảnh khiếu kiện nhều năm. Vậy phải tính làm sao ? sửa hién pháp có ảnh hưởng tới quyến lợi của Ông không

  Trả lờiXóa
 5. Thôi ông ơi,nếu ông muốn đưa đất nước về 80 năm trước thì hẵng nhắc đến " Chánh cương" với " Kách mệnh" . Nếu ông đã muốn đưa đất nước về thời kỳ " Chánh cương" với " Kách mệnh" thì cũng đề nghị ông viết bài đề nghị Việt Nam trở về Việt Nam Dan Chủ Công Hòa đi

  Trả lờiXóa
 6. Lồn mẹ thằng Minh chó chết! Được ba cái chữ trong đầu mà tinh vi!

  Trả lờiXóa
 7. Xin hỏi A. Minh trên thế giới có bao nhiêu nước mà đất đai thuộc sở hữu toàn dân như Việt Nam mình.
  Chữ Minh nếu triết tự bao gồm chữ Nhật và chữ Nguyệt ghép lại.
  Thật tiếc trong nhiều bài viết của Anh thì Đại Ngôn và Thái quá chỉ nhằm mục đích bảo vệ chế độ nên cư dân mạng thêm 1 chấm bên dưới vào chữ Thái cho Minh.
  Hãy nhớ Đơn nguyên là cửa tử.

  Trả lờiXóa
 8. Bản chất nằm ở chỗ này:cái gốc là câu "đất đai sở hữu toàn dân,được nhà nước quản lý và phân chia phù hợp với tình hình..." Và tất cả mọi chánh quyền từ xã đến tw đều dựa vào cái câu này mà...hành hạ dân.Đây nhá: cứ vẽ ra dự án này nọ với hứa hẹn mang lại lợi ích cho dân,để rồi cứ thế mà thu hồi tất với giá rẻ bèo,chả có cách trưng dụng nào hoàn hảo bằng "gốc luật ghi thế".Dân kiện cáo thì cứ lôi cái câu này ra mà biện minh.Cho nên,khi dân hiểu sự tình đòi thay đổi tận gốc thì các chóp bu nhảy dựng lên bảo là không được,là phản động,là chống phá,là...lá...la...!

  Gỉa sử thay đổi thành "đất đai sở hữu tư nhân" mà xem,chủ đầu tư hay nhà nước đền bù sặc máu chó luôn chớ tưởng bở à...Bộ luật nước chxhcn VN là bộ...chơi chữ,nhà nước tha hồ biến hoá.Xời...

  "Dân đi biểu tình, khiếu nại tố cáo không bao giờ nói rằng, đòi xóa bỏ ngay chế độ sở hữu toàn dân và dân cũng không yêu cầu xác lập ngay chế độ sở hữu tư nhân về đất đai mà dân chỉ nêu những vấn đề cụ thể xuất phát từ khâu thực thi pháp luật."

  Dân (đa phần là nông dân) thường không dùng câu chữ cao xa kiểu "yêu cầu xác lập ngay chế độ sở hữu tư nhân về đất đai", nhưng nguyện vọng của họ là "Tài sản nào của tôi, ghi tên tôi thì tôi mới có quyền quyết định được, không ai ép giá tôi được mà phải theo giá thực tế xã hội mà trả. Ngược lại, tôi cũng không hét giá trên trời được". Bản chất vẫn là dân muốn có chế độ sở hữu tư nhân về đất đai.

  Vậy đấy bố Minh ạ!

  Trả lờiXóa
 9. Mấy ông hãy suy nghĩ thấu đáo rồi phát biểu, cứ hùa vào chửi chủ blog tùm lum hết. Nông dân khiếu kiện chủ yếu là giá cả đền bù không hợp lý chứ không phải là do chế độ sở hữu. Không hiểu thì đừng có la làng!

  Trả lờiXóa
 10. Chế độ sở hữu đất đai.
  Đây là vấn đề lớn của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử từ năm 1945 về trước, người dân Việt Nam chưa bao giờ có được tự do, họ bị phong kiến, thực dân, đế quốc tước hết mọi quyền của mình, trong đó có quyền sở hưu đất đai. Đây là sự thật lịch sử, điều không thể bàn cãi. Chỉ đến khi nước Việt Nam dân chủ công hòa ra đời đến nay, người dân Việt nam mới có tự do, tự do trong độc lập. Đây là sự thật lịch sử, điều cũng chẳng phải bàn cãi. Hiện nay, mọi người dân Việt đều được hưởng những thành tựu về quyền con người, quyền công dân do chính họ đấu tranh, giành, giữ và bảo vệ, dựng xây, trong đó có quyền sở hữu đất đai. Đấy là quyền sở hữu toàn dân, mà đại diện chủ sở hữu là Nhà nước, mọi người dân đều có đầy đủ quyền được sở hữu, sự dụng đất đai theo đúng pháp luật quy định. CVaf chính những thành tựu to lớn này, cùng với những thành tựu khác Việt Nam đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc (khóa 98) bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền (khóa 2014-2016). Thé giới công nhận, đại đa số người Việt Nam công nhận. Như vậy, quyền sở hữu đất đại ở Việt Nam là sở hữu toàn dân là một hiện thực có cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý của nó. Những ai không hiểu điều này đó là những người bị thiểu năng cả về thể chất, tinh thần và trí não.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Anh nói 1945 trở về trước,người dân Việt Nam chưa bao giờ có tự do..."hiểu mới nói nha anh.Cái "về trước "mà anh nói có giới hạn không vậy,hay chỉ mơ hồ về nó,

   Xóa
 11. Nghe thằng này nói CHÁNH CƯƠNG,CÁCH MỆNH,ĐỒNG CHÍ NAQ là ị không nổi rồi.Đám DLV 1 tháng 3.000.000,chứ thàng này chắc 30.000.000.Vì nó toàn lên lớp giaó sư,tiến sĩ không à(xem lại học hàm học vị).

  Trả lờiXóa
 12. Tôi không đồng tình với quan điểm của nhà báo NV.Minh không phải vì Chém giáo sư này nọ mà vì lập luận quá nhiều nông cạn ,thứ nhất "nhà báo" Thấy lạ vì bài viết "lạ" được đăng trong Tạp chí cộng sản ...sao lại là "Lạ" nhỉ . chả lẽ một tạp chí không có ý kiến ý cò mà chỉ copy và paste ý kiến của 1 ai đó thì mới" không lạ " sao ? một quan điểm dù đúng hay sai cũng là sự thể hiện lập trường của Của Đảng viên , là sự phản biện tốt nhất để xem xét lại các chủ trương chính sách mà ta đang cho là đúng , và đó chính là biểu hiện sự dân chủ trong Đảng ,và đây chính là mục tiêu trong cương lĩnh của bất kỳ một tổ chức đảng nào , Chữ "Lạ " mà nhà báo nêu ra mới chính là hơi Lạ
  Thứ 2 Đoạn trích dẫn "Thâu hết ruộng đất của đề quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo”.cứ tạm cho là nguyên bản , nhưng đây là lối hành văn ngày xưa , không nên đưa làm luận cứ , vì sẽ bị hiểu sai vì bản thân hành văn không đúng với tư tưởng của cách mạng ruộng đất , bởi lẽ nếu thu hồi đất làm của công rồi đem chia cho dân cày nghèo , vậy thì người dân khác sao ? và như thế có khác nào dân cày nghèo vẫn là người làm thuê sao ? chia ruộng cho người ta mà không phải của người ta khác nào bắt người ta phải chịu trách nhiệm với thứ tài sản của mình ...điều này Đảng đã khắc phục sai sót trong suốt thời gian HTX rồi và đã phải tự thay đổi bằng cách khoán 10 ..., sau đó là giao đất và quyền sử dụng đât ...đó là các bước tiến bộ trong tư duy của Đảng , việc giáo sư Cúc đưa ra quan điểm sở hữu ruộng đất cũng chỉ là 1 bước tiến mới trong nhận thức của Đảng vậy không có gì đáng gọi là "lạ "
  Nếu tâm huyết với Đảng thì nên cùng nhau mổ xẻ quan điểm thấy có lợi hay hại để cùng nhau tìm phương hướng mới với mục tiêu là "Dân giàu nước mạnh " còn nếu phải nói thẳng thì tôi cũng chân tình khuyên nhà báo NV.Minh rằng : Viết văn như nhà Báo chính là đang làm xấu đi hình ảnh của Đảng , cần phải cân nhắc nhất là khi mà lòng tin của nhân dân đang bị mất dần , hãy làm gì đó cho nhân đân để khôi phục lại lòng tin của họ đối với Đảng !

  Trả lờiXóa
 13. Từ quân điền thời phong kiến thịnh trị đến thời kì cải cách ruộng đất ,bình quân ruộng đất đã trở thành 1 dòng chảy lịch sử chỉ gián đoạn khi quốc gia suy yếu và luôn được chú trọng . Không những thế Quân điền- Bình quân ruộng đất - ruộng đất tập thể chính là tôn chỉ và là cơ sở của Đảng để tạo lên chiến thắng Thực dân - Đế quốc ,phá bỏ nó chính là phá bỏ đi uy tín của Đảng trong nhân dân ,là phá bỏ sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa