Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

VÌ SAO PHẠM VĂN ĐIỆP BỊ TẠM DỪNG VIỆC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM?

VÌ SAO PHẠM VĂN ĐIỆP BỊ TẠM DỪNG VIỆC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM?
         NVM FB – Ngày 8/12/2013 vừa qua là Lần thứ 2 trong năm 2013, Phạm Văn Điệp bị cơ quan chức năng Việt Nam chưa cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh vào Việt Nam. Cũng như lần trước, Điệp lớn tiếng kêu gào, viết đơn gửi lên Hội đồng nhân quyền, gửi Báo Bắp Cải BBC và đám “đồng chí đồng rận” lu loa Việt Nam vi phạm nhân quyền khi không cho điệp nhập cảnh, rằng Điệp bị từ chối vô lý quyền về Tổ quốc, blu, bloa, v.v và v.v…
 Hình ảnh Phạm Văn Điệp bị tạm giữ không cho nhập cảnh tại sân bay Nội Bài
Hình ảnh Phạm Văn Điệp bị buộc trở lại Nga qua đường quá cảnh tại Đức
         Trong bài này, NVM xin được truyền thụ kiến thức để giúp Phạm Văn Điệp và các bạn rận nâng cao nhận thức, hiểu đúng về các quy định trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền 1948 và Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự 1966. Qua đó, giúp các bạn hãy “câm mồm” đừng có bóp méo rồi lu loa Việt Nam vi phạm. Đồng thời, cũng chứng minh cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an và cục quản lý xuất nhập cảnh đã làm rất đúng khi yêu cầu Điệp trở về Nga.
       1/  Trong một bài viết, Phạm Văn Điệp viện dẫn những điều khoản sau để nói chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền khi không cho Điệp nhập cảnh:
       Theo quyền ghi trong Công ước Quốc tế mà Việt Nam cam kết thực hiện .
Căn cứ vào Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự 1966 điều 12:

 4) Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình.

         Căn cứ vào Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948  Điều 13:
Ai cũng có  quyền hồi hương.
       ở đây, NVM xin nói rõ là Điệp đã trích không chính xác và đầy đủ nội dung hai văn kiện này. Chính xác hơn, hai văn kiện diễn đạt như sau:
      
ĐIỀU 13. TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN.

1. Mọi người có quyền tự do di chuyển và cư trú, trong phạm vi biên giới của quốc gia.
2. Mọi người đều có quyền rời khỏi lãnh thổ bất kỳ nước nào, kể cả nước của mình, và quyền trở về xứ sở.

         2/ Quyền “hồi hương” theo Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền 1948 và Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự 1966 không phải là vô điều kiện như Phạm Văn Điệp và các “nhà dân chủ” hiểu mà gắn liền với những nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác. Bằng chứng như sau:
            Một là, Tại CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ, 1966Điều 12 toàn văn như sau:
1. Bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.
2. Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình .
3.Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận.
4. Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình
       như vậy đáng lưu ý điểm 3 điều 12 ghi rõ “Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận”. Trường hợp của Điệp đã vi phạm nghiêm trọng những vấn đề về an ninh quóc gia, trật tự công cộng (chúng tôi sẽ phân tích ở phần 3 của bài viết này) nên đường nhiên bị hạn chế quyền tự do đi lại.
            Hai là, tại ĐIỀU 13. TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN dù ghi rõ:

1. Mọi người có quyền tự do di chuyển và cư trú, trong phạm vi biên giới của quốc gia.
2. Mọi người đều có quyền rời khỏi lãnh thổ bất kỳ nước nào, kể cả nước của mình, và quyền trở về xứ sở.
       Nhưng cũng tại Tuyên ngôn này, tại Điều  29 ghi rất rõ ở điểm 2:
1. Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất mà ở đó nhân cách của bản thân họ có thể phát triển tự do và đầy đủ.
2. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.
3. Trong mọi  trường hợp, việc thực hiện các quyền tự do này cũng không được trái với các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.
==è  Như vậy, quyền tự do “trở về xứ sở” cũng phải phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.
Trường hợp của Phạm Văn Điệp phải tôn trọng và đáp ứng những yêu cầu chính đáng về “trật tự công cộng và phúc lợi chung”.
       3/ Từ đó, căn cứ để cơ quan chức năng ở Việt Nam chưa cấp giấy đồng ý cho Điệp nhập cảnh như sau:
       Tại Hiến pháp 1992, ở điều 68, Việt Nam quy định rõ: “ Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật”. như vậy, vế “theo quy định của pháp luật” này phù hợp với CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ, 1966Điều 12, điểm 3 và Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền tại Điều  29, điểm 2.
            Trên cơ sở hiến định của Hiến pháp như vậy, quy định của pháp luật đã được cụ thể hoá trong Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam tại Điều 23 có ghi rõ: “Người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
1. Không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam.
2. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.
            Như vậy, với hàng loạt hành vi mang tính chất chống phá, có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia Việt Nam, Điệp thuộc trường hợp bị xem xét theo khoản 2 Điều 23.
Cụ thể, như tác giả Đại Bàng từng phân tích:
Phạm Văn Điệp đã vi phạm hầu hết các điều khoản của Chương XI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 của Quốc hội Việt Nam

Cụ thể:

Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Tại điều này, hành vi của Điệp là đã cấu kết gửi thư, viết bài cho các thành phần phản động lưu vong ở Mỹ, các trang như Đàn chim việt, dân luận, đài BBC, liên hệ với nhiều đảng phái phản động nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Điều này thì vi phạm của Điệp là rất rõ khi đã tham gia các tổ chức, xúi giục người khác tham gia, hoạt động đắc lực cho các tổ chức như đảng dân chủ thế kỷ 21, đảng dân chủ xã hội, trên blog của Điệp còn lưu nhiều bài kêu gọi “gia nhập đảng dân chủ là yêu nước” hay điều lệ của các đảng phái này. Điệp cũng đã hoạt động tích cực với những phần tử là “lãnh đạo” của các đảng phái và đã, đang giữ những chức vụ quan trọng như Uỷ viên trung ương của tổ chức hoạt động với mục tiêu lật đổ chính quyền Nhà nước Cộng Hoà XHCN VN

Điều 86. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội
1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội, thì bị phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.
Điều này cũng được thể hiện trong các bài viết xuyên tạc, phá hoại đường lối, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước mà Phạm Văn Điệp thường xuyên phát tán.

Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
A) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
B) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ;
C) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
D) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Điều này thể hiện quá rõ, quá nhiều trong tất cả các bài viết và các hoạt động của Phạm Văn Điệp

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
A) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
B) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
Điều này thể hiện quá rõ, quá nhiều trong tất cả các bài viết và các hoạt động của Phạm Văn ĐIệp, thể hiện trên cả blog, fb, youtube và những tài liệu Điệp sử dụng khi tham gia biểu tình, phát động biểu tình ở Việt Nam và ở Nga.

Điều 89. Tội phá rối an ninh
1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Điều này thể hiện quá rõ, quá nhiều trong tất cả các bài viết và các hoạt động của Phạm Văn ĐIệp
Với tất cả những sự vi phạm trên, đủ cơ sở kết luận Phạm Văn Điệp là tội phạm hình sự đã có nhiều vi phạm xâm phạm tới an ninh quốc gia và những biện pháp hạn chế quyền tự do hồi hương với Phạm Văn Điệp là đúng pháp luật, không hề vi phạm nhân quyền.
Tuy nhiên, đúng như tác giả Đại Bàng đã đề cập, với lòng nhân ái vị tha của một người am hiểu pháp luật và hiểu sự hạn chế nhận thức của Phạm Văn Điệp, NVM xin có đề xuất như sau:
Về tình tiết giảm nhẹ, có thể lưu ý thêm Phạm Văn Điệp sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là thương binh chống pháp, anh trai là sĩ quan cao cấp quân đội; bản thân Điệp trình độ học vấn hạn chế, chưa tốt nghiệp đại học, lại bị kẻ xấu kích động lôi kéo…Mặt khác, những hành vi sai phạm của Phạm Văn Điệp tuy nguy hiểm nhưng chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, có thể giáo dục, cảm hoá. Vì vậy, với truyền thống đạo lý dân tộc “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, cá nhân NVM đồng quan điểm với tác giả Đại Bàng vẫn đề nghị cơ quan chức năng và cộng đồng rộng lòng tha thứ, tạo điều kiện để Phạm Văn Điệp ăn năn hối cải, sửa sai, trở thành người công dân, kiều bào lương thiện, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn!
Cụ Phạm Văn Chí bố đẻ Phạm văn Điệp 94 tuổi ngày đêm mong đợi người con mình ăn năn hối cải để được hồi hương
Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Lê Hiếu Đằng và tuyên bố “ra khỏi Đảng”: Lượn đi cho nước nó trong!

Kỳ 1: Khỏi cần tuyên bố, ông Đằng từ lâu đã không còn tư cách đảng viên cộng sản
         Sáng nay (5-12-2013), nhiều trang mạng và báo nước ngoài đưa hình ảnh bản tuyên bố viết tay của ông luật gia Lê Hiếu Đằng tuyên bố “ra khỏi Đảng”. Cá nhân Nguyễn Văn Minh thấy thông tin này không có gì lạ bởi những người thạo tin, thạo chuyện thời cuộc đã “Gia Cát Dự” điều này sẽ xảy ra sớm với Đằng. Khi mà dù Đằng gây ra những điều sai trái, nhiều người vẫn rộng lòng khuyên nhủ, những mong Đằng tỉnh ngộ song mọi thứ vẫn là nước đổ lá khoai. Với sự kiện này, NVM cũng thấy vui mừng. Xin được chúc mừng cho Đảng CSVN vì Đảng không còn một kẻ cơ hội chính trị, thoái hoá biến chất nghiêm trọng. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ thì những kẻ xấu làm hỏng hàng ngũ nên “lượn đi cho nước nó trong, cho chim nó đậu, cho trời nó xanh...”.
1. Đã không đủ tư cách còn bày đặt tuyên bố
         Là người đã hơn 40 năm tuổi Đảng nhưng còn kém hơn cả khi viết cái nhật ký trên giường bịnh, ông Đằng chỉ viết mấy dòng ngắn ngủi khi ra khỏi Đảng như sau:
Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỌNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì:

ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.
Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi.

Ngày 04.12.2013
Lê Hiếu Đằng
(chữ ký)
         Sau khi ông Đằng công bố cái gọi là bản tuyên bố trên, đám kền kền, linh cẩu hay xơi xác thối lập tức bu vào tán dương, ca ngợi hành vi trên bằng những mỹ từ “dũng cảm”, “anh hùng”, “ngòi nổ cho một sự khởi đầu”…Các nhà dân chủ thì hí hửng hi vọng hành vi này sẽ khởi tạo một trào lưu mới mà không nghĩ rằng y phục phải xứng kỳ đức, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhân cách đã thấp hèn, hành vi bậy bạ sao có thể thu phục được nhân tâm. Tấn trò hề này cũng lại một lần như hòn đá ném ao bèo chẳng đáng bận tâm, y chang cách đây  một hai năm gì đó tay nhà văn Phạm Đình Trọng cũng giở bài bây như Đằng với “huyết thư ra khỏi Đảng”, đưa ra lời tuyên bố dài dằng dặc tuôn ra bao lời “gan ruột” mà cũng có ai thèm nghe, cũng không ai hưởng ứng. Chỉ có Trọng thêm nhục nhã khi tuổi xế chiều mà không biết nói lời nói phải!
         Trở lại với chuyện Lê Hiếu Đằng cùng lời tuyên bố trên, thật ra chẳng có gì là dũng cảm, cũng chẳng có gì là đàng hoàng. Với bản chất sự việc và những gì xảy ra lâu nay, đối chiếu theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI), ông Lê Hiếu Đằng đã không còn đủ tư cách là đảng viên Đảng CSVN. Việc tuyên bố này thực sự là nhố nhăng, là kẻ ăn cắp còn la làng gây sự chú ý. Đúng ra, tổ chức cơ sở Đảng phải công bố khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên với Lê Hiếu Đằng từ lâu rồi.
         Là đảng viên, ông Lê Hiếu Đằng cần biết rằng, Điều lệ Đảng CSVN tại điều 1 đã ghi rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.
         Ở đây, ông Đằng từ lâu đã không thừa nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, không htwcj hiện nhiệm vụ người đảng viên thì lẽ dĩ nhiên là ông không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn là đảng viên.
Mặt khác, Điều 8. Điều lệ Đảng CSVN ghi rõ:

“1. Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.

2. Các trường hợp trên nếu đảng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét.

3. Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.”.
Chiểu theo điều 8 nêu trên thì ông Đằng đã thuộc diện ở mục 1, vừa giảm sút ý chí chiến đấu, vừa không làm nhiệm vụ đảng viên, chẳng những không tiến bộ mà còn suy thoái về chính trị tư tưởng nghiêm trọng. Theo thông tin cho biết thì cùng với đó, từ lâu ông Đằng cũng không tham gia sinh hoạt Đảng và lý do ông nêu bị ung thư, bệnh hiểm nghèo gần đây chỉ là một cái cớ để tránh bị xử lý theo Bộ luật hình sự về một số hành vi sai trái.

2. Nhân cách mõ
Trong khi đám kền kền dân chủ mặc sức tung hô hành vi được gọi là “anh hùng” của ông Lê Hiếu Đằng thì có một thực tế thật chua chát, nếu như không muốn nói là hèn bẩn của ông Lê Hiếu Đằng khi ông tuyên bố “ra khỏi Đảng”, “trả thẻ Đảng” nhưng nhiều người từng công tác với ông đã “thách” ông sao không  “tuyên bố” “ra khỏi, trả luôn” sổ lương hưu, biệt thự, nhà cửa và nhiều ưu đãi mà ông có được nhờ đi theo Đảng Cộng sản. Đương nhiên là ông không dám, không thể.
Trong vấn đề này thì ông Đằng cũng như không ít “nhơn sĩ, chấy thức”, “rận chủ” khác bao năm nay hàng ngày vẫn ăn lương Nhà nước, thậm chí đi làm ở cơ quan Nhà nước nhưng lại tỏ ra cấp tiến, chống phá chính Nhà nước ấy. Hành động kiểu ăn cháo đá bát này thì chỉ có bọn nhân cách mõ mới thế mà thôi.
3. Đảng là chính mỗi chúng ta
Câu chuyện ông Đằng khiến tôi chợt nhớ đến một đoạn trong thiên ký sự nổi tiếng của Phùng Gia Lộc mà cái tít được lấy từ một tác phẩm văn học cổ điển “Cái đêm hôm ấy đêm gì” – một phóng sự được coi là điển hình của những bất cập, sai lầm của một thời “Đêm trước đổi mới”. Tác phẩm ấy có đoạn như sau:
“Họ xúm vào khiêng bàn thờ ra, để lôi hòm lúa. Bất đồ hai thằng Học và Thức từ bếp tuôn lên, ôm lấy tay chân chư vị, van rối rít.
- Cháu van các chú! Các chú đừng lấy lúa này đi. Lâu nay các cháu phải nhịn để dành bữa sau cúng cỗ bà, làm ma bà!
- Buông ra đi! Ô hay, đồ con nít!
Bà cụ loạng choạng đi lại, giơ gậy cản:
- Các ông không thương trẻ, thì các ông thương lấy thân già, để lấy phúc đức cho con cháu.
Vì họ đá vấp gậy, lại yếu như con căng cắc lột, bà cụ ngã chỏng queo như chiếc ghế đổ.
- Ối Đảng ôi là Đảng ôi! Chính phủ ôi... Trông xuống mà coi...
Tôi xốc mẹ lên giường, bịt mồm cụ lại:
- Mẹ! Mẹ không được la như thế! Đây không phải Đảng! Đảng ta không làm thế. Đảng không chủ trương thế này!
Tôi nói vậy và ngoặp hai hàm răng vào cổ tay mình để kìm giữ cái gì cứ chực tung ra. Hai vợ chồng xúc hết lúa ra thúng bì. Dặn thằng Học trông em, ngó bà, tôi cùng vợ hì hục gánh thóc ra trụ sở nộp...”…
            Câu chuyện này ghi lại từ những gì có thực xảy ra ở Thanh Hoá năm 1983.
            Sai lầm. Cực đoan. Hà hiếp dân.
            Phẫn uất đến thế là cùng nhưng người đảng viên trong phóng sự vẫn nói một câu thật gan ruột: “Mẹ! Mẹ không được la như thế! Đây không phải Đảng! Đảng ta không làm thế. Đảng không chủ trương thế này!”>
            Đúng! Đảng không phải là những cán bộ công quyền làm xấu! Đảng chưa bao giờ chủ trương cái xấu. Nhưng Đảng cũng là một thực thể xã hội, cũng có ở trong đó những ung nhọt. Ông Đằng có nhớ lời chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn không: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
         Đảng ta hiện nay còn những hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa bao giờ quên lời dạy ấy. HƠn 3 triệu đảng viên vẫn phần lớn là những con người tâm huyết. Ông Đằng lấy tư cách gì, lấy căn cứ gì để phán “Đảng không còn như trước” mà đang suy thoái, biến chất? Sự thật thì Đảng suy thoái, biến chất, hay chính ông đang suy thoái, biến chất? Đành rằng những sự thất vọng, suy giảm niềm tin là có trong một bộ phận nhân dân từ những yếu kém trong quản lý, điều hành, từ chưa thành công của cuộc chiến chống tham nhũng nhưng không thể chỉ từ cảm nhận cá nhân mà phủ nhận cả một Đảng.

         Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến lần trò chuyện cùng “vị tướng già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Có thể nói ông là một trong những lão thần thẳng thắn, bộc trực vô cùng và cũng bức xúc vô cùng trước những khuyết tật của Đảng. Ông viết thư, viết tâm thư bên xe lăn của vợ, ông gặp và đối thoại thẳng với Tổng Bí thư. Nhiều cái còn chưa hài lòng. Nhiều cái dồn nén vì chuyển biến chậm. Nhưng trải nghiệm của người lính từng vào sinh ra tử đủ cho ông hiểu đâu là chân giá trị của tự do, dân chủ. Những kẻ nhân danh dân chủ thấy ông hay nói thẳng tưởng có thể lợi dụng ông tạo dựng ngọn cờ, rủ ông đi biểu tình – ông lắc đầu. Họ lại rủ ông ký vào các bản kiến nghị tập thể. Ông cũng lắc đầu và cười mà rằng: “Cần gì thì tôi nói thẳng ý kiến cá nhân của tôi, việc gì phải ký kết với ai”. Gạ gẫm mãi chẳng được vì lão tướng quá “quách tỉnh”, bọn cáo chồn chơi bài “cáo mượn oai ùm” giả chữ ký của ông trong một bức thư bênh vực tay tiến sĩ luật trở cờ Cù Huy Hà Vũ. Nhưng rất kịp thời, lão tướng tung “chưởng” với chữ viết tay thông báo ngay bức thư đó là giả mạo!
         Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi đã hỏi thẳng tướng Thước rằng, ông có còn niềm tin vào Đảng CSVN dù thực tế hiện nay còn không ít bất cập không? Vị tướng già trận mạc đã lặng đi hồi lâu rồi nói chậm rãi từng lời: “Chưa bao giờ niềm tin ấy, lý tưởng ấy phai nhạt trong tôi. Có người vì quá bức xúc mà bất mãn. Nhưng tôi nói, bất mãn với Đảng là hỏng. Đảng là tất cả chúng ta chứ không phải chỉ là một vài đồng chí lãnh đạo. Phê bình để Đảng mạnh lên chứ không phải là chống Đảng. Công luận, dư luận và lãnh đạo phải tỉnh táo, phân biệt những ý kiến đóng góp phê bình với mục đích xây dựng”.
         Lời tuyên bố của Lê Hiếu Đằng cho sự giã từ một lý tưởng, một con đường hơn 40 năm theo đuổi bằng mấy dòng viết nghuệch ngoạc, còn thiếu cả nét đủ cho thấy cách ứng xử dưới tầm văn hoá. Một người trí thức khi giã từ một ý thức hệ thiết nghĩ nên có một tuyên bố cho đàng hoàng, đúng nghĩa, chuẩn mực hơn thì nên tôn trọng tiến hành theo đúng các thủ tục hành chính Đảng, có kính thưa, kính gửi đến tổ chức mình từng sinh hoạt, có lời giã biệt cho có đầu có cuối. Còn với những dòng như Lê Hiếu Đằng viết, đủ cho thấy bản chất của một kẻ cơ hội chính trị, muốn thực hiện tấn trò đời này như một canh bạc chính trị cuối cùng để nổi tiếng sau mấy chiêu trò kêu gào thành lập đảng nọ, đảng kia nhưng chẳng gây hiệu quả.
         Tiếc thay, gậy ông đập lưng ông. Với hành vi này, Lê Hiếu Đằng càng bộc lộ rõ bản chất và nhân cách của mình, tự vẽ thêm một vết nhơ nhuốc đen ngòm lên gương mặt già nua, bạc nhược của kẻ phản bội Đảng – nơi đã cho Đằng một con đường, một cuộc sống, một vốn tri thức, một sự nghiệp và cả những gì đang có…